Trénink s klienty v Praze

Stále je třeba udržovat předané asistenční a signální psy v dobré pracovní kondici. Proto jsou tyto tréninky velmi důležité. Fotky jsou v galerii.

Nazpět