Vzdělávací program „Zákon o sociálních službách v aktuálním znění“

Dnes se byla vzdělávat trenérka Zuzzi.

Nazpět