Workshop k užití Značky Spolehlivosti ve Fundraisingu

Katka byla vyslána pro informace, které využijeme při prezentaci nově získané prestižní značky – „Značka Spolehlivosti“.

Nazpět