Není rozhodně nadsázkou, že speciálně vycvičený pes pro postiženého epilepsií či jiným druhem záchvatu (kardio, narkolepsie apod.), může svému pánovi zachránit i život.

Epilepsie, kardiozáchvaty, atak narkoleptického záchvatu a jiné záchvaty či stavy bezvědomí jsou velice zrádná onemocnění, nejsou vidět a často blížící se atak záchvatu přichází zcela nečekaně, v nevhodnou chvíli a na nevhodném místě. Veřejnost snadno zamění postiženého záchvatem, ležícího na chodníku, za opilého nebo zfetovaného člověka, což může mít pro postiženého i fatální následky. Je prokázáno, že pouhá přítomnost a navázání co nejužšího vztahu se psem je pro postiženého záchvatovým onemocněním ohromným přínosem a balzámem na jeho psychiku. To, že není na zrádnou nemoc sám a má u sebe speciálně vycvičeného psa, je pro nemocnou osobu zdrojem klidu a pocity vyvolávající zbytečný stres mizí. Už samotný takový vztah ke zvířeti dokáže pozitivně ovlivnit četnost i vážnost záchvatových stavů. Speciálně vycvičený pes dokáže v blízkosti bydliště, pracoviště, školy, či na místech s malým pohybem osob doběhnout pro pomoc, na místech neznámých či na frekvenci přivolat pomoc svým projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána a tím zajistit tolik potřebnou pomoc. Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a je známo, že některé z nich dokáže pes rozpoznat i dopředu. To znamená, že v některých případech může pes svého držitele upozornit 5 – 20 i více minut předem na blížící se záchvat, a tím mu poskytnout čas, aby si vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo snižuje jeho závažnost, případně aby vyhledal bezpečné místo anebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc.

Pozor: značení záchvatů předem (mimo diabetu) psa nelze naučit, tato „vlastnost“ musí být psu vrozena a výcvikem ji lze pouze „zdokonalit“ a upřesnit. Bohužel, u nás nelze praktikovat výběr psů tak, jako je to běžné v USA, ale i v mnoha zemích Evropy, kdy jsou do projektu zapojována nápravná zařízení, kde jsou – za odměnu – vybíráni vězni s podobným typem záchvatů, jaké mají potřební žadatelé o signální psy. Pes je umístěn do cely spolu s postiženým vězněm a většinou jsou 24 hodin sledováni web kamerou. Pokud je pes k projevům onemocnění netečný, je vyměněn za psa jiného. Tímto způsobem dochází k výběru nejvhodnějších jedinců a zároveň u samotných vězňů, kteří jsou do projektu zapojeni, dochází ke zlepšení zdravotního stavu a zapojení do těchto projektů je pro ně zároveň velikou motivací a nenásilnou a často účinnou formou jejich nápravy.

V našich podmínkách se snažíme vybírat psy, kteří mají výborný, až závislý vztah k člověku a projevují jisté, zjistitelné formy empatie. To, zda pes bude značit záchvat či bezvědomí předem, závisí zejm. na tom, jak hluboký a vřelý vztah vznikne mezi člověkem s postižením a psem!

Systém, který už v některých zemích funguje a kterým je pes schopen sám přivolat svému pánovi v případě potřeby pomoc, bohužel v ČR zatím nefunguje. Jedná se o zařízení, kterým pes pomocí v bytě umístěného tlačítka spojí operátora. Operátor ověří telefonicky nutnost výjezdu a v případě, že handicapovaný neodpovídá, vyjíždí lékař na pomoc. Doufáme, že i u nás se handicapovaní dočkají služeb na takto vysoké úrovni.

Co ale funguje a čím dokáže přivolat potřebnou pomoc i pes, je umístění vypínače (stejného jako je vypínač na světlo) v dosahu psa a s umožněním volného přístupu psa kdykoli k tomuto vypínači a napojení vypínače na příbuzné, lékaře apod.

Signální pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové pero, přinést přikrývku a zakrýt postiženého, v případě potřeby zahřívat postiženého vlastním tělem.

Signální pes je připravován pro konkrétního žadatele, přesně dle typu jeho onemocnění, jeho potřeb, možností, schopností a požadavků.