Není rozhodně nadsázkou, že speciálně vycvičený pes pro postiženého epilepsií či jiným druhem záchvatu (kardio, narkolepsie apod.), může svému pánovi zachránit i život.

Epilepsie, kardiozáchvaty, atak narkoleptického záchvatu a jiné záchvaty či stavy bezvědomí jsou velice zrádná onemocnění, nejsou vidět a často blížící se atak záchvatu přichází zcela nečekaně, v nevhodnou chvíli a na nevhodném místě. Veřejnost snadno zamění postiženého záchvatem, ležícího na chodníku, za opilého nebo zfetovaného člověka, což může mít pro postiženého i fatální následky. Je prokázáno, že pouhá přítomnost a navázání co nejužšího vztahu se psem je pro postiženého záchvatovým onemocněním ohromným přínosem a balzámem na jeho psychiku. To, že není na zrádnou nemoc sám a má u sebe speciálně vycvičeného psa, je pro nemocnou osobu zdrojem klidu a pocity vyvolávající zbytečný stres mizí. Už samotný takový vztah ke zvířeti dokáže pozitivně ovlivnit četnost i vážnost záchvatových stavů. Speciálně vycvičený pes dokáže v blízkosti bydliště, pracoviště, školy, či na místech s malým pohybem osob doběhnout pro pomoc, na místech neznámých či na frekvenci přivolat pomoc svým projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána a tím zajistit tolik potřebnou pomoc. Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a je známo, že některé z nich dokáže pes rozpoznat i dopředu. To znamená, že v některých případech může pes svého držitele upozornit 5 – 20 i více minut předem na blížící se záchvat, a tím mu poskytnout čas, aby si vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo snižuje jeho závažnost, případně aby vyhledal bezpečné místo anebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc.

Pozor: značení záchvatů předem (mimo diabetu) psa nelze naučit, tato „vlastnost“ musí být psu vrozena a výcvikem ji lze pouze „zdokonalit“ a upřesnit. Bohužel, u nás nelze praktikovat výběr psů tak, jako je to běžné v USA, ale i v mnoha zemích Evropy, kdy jsou do projektu zapojována nápravná zařízení, kde jsou – za odměnu – vybíráni vězni s podobným typem záchvatů, jaké mají potřební žadatelé o signální psy. Pes je umístěn do cely spolu s postiženým vězněm a většinou jsou 24 hodin sledováni web kamerou. Pokud je pes k projevům onemocnění netečný, je vyměněn za psa jiného. Tímto způsobem dochází k výběru nejvhodnějších jedinců a zároveň u samotných vězňů, kteří jsou do projektu zapojeni, dochází ke zlepšení zdravotního stavu a zapojení do těchto projektů je pro ně zároveň velikou motivací a nenásilnou a často účinnou formou jejich nápravy.

V našich podmínkách se snažíme vybírat psy, kteří mají výborný, až závislý vztah k člověku a projevují jisté, zjistitelné formy empatie. To, zda pes bude značit záchvat či bezvědomí předem, závisí zejm. na tom, jak hluboký a vřelý vztah vznikne mezi člověkem s postižením a psem!

Systém, který už v některých zemích funguje a kterým je pes schopen sám přivolat svému pánovi v případě potřeby pomoc, bohužel v ČR zatím nefunguje. Jedná se o zařízení, kterým pes pomocí v bytě umístěného tlačítka spojí operátora. Operátor ověří telefonicky nutnost výjezdu a v případě, že osoba s postižením neodpovídá, vyjíždí lékař na pomoc. Doufáme, že i u nás se lidé s postižením dočkají služeb na takto vysoké úrovni.

Co ale funguje a čím dokáže přivolat potřebnou pomoc i pes, je umístění vypínače (stejného jako je vypínač na světlo) v dosahu psa a s umožněním volného přístupu psa kdykoli k tomuto vypínači a napojení vypínače na příbuzné, lékaře apod.

Signální pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové pero, přinést přikrývku a zakrýt postiženého, v případě potřeby zahřívat postiženého vlastním tělem.

Signální pes je připravován pro konkrétního žadatele, přesně dle typu jeho onemocnění, jeho potřeb, možností, schopností a požadavků.

U dětských klientů je pro úspěšnou spolupráci se psem zásadní, aby dítě dokázalo správně reagovat na podněty od psa, proto musí být ve věku, kdy je toho schopno, což je věk minimálně 10 let.