Informace o canisterapii naleznete na tomto odkazu

CITÁT – G. B. Shaw

„Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.“

Většina z těch, kteří mají doma čtyřnohého psího kamaráda, nám jistě dá za pravdu, že rčení „pes – nejlepší přítel člověka“, zdaleka není pouhou frází. Každý den nám pes přináší užitek a radost tisícerým možným způsobem. A náš přítel nás znovu a znovu vítá ve dveřích, jako bychom se právě vraceli z předaleké cesty. Trochu naší vlídnosti oplácí nekonečným množstvím lásky. Hřeje nám nohy v posteli, pokládá hlavu do klína… A ruce, zabořené do jeho srsti, přinášejí úlevu našim rozbolavělým duším. A jsou mezi námi lidé – nepotkáváme je příliš často v ulicích – bez rodin a bez přátel, opuštění ve své samotě. Odložení a zapomenutí v ústavech pro nemocné a přestárlé. A také ti s problémy a závislostmi – čekající na pomoc, která mnohdy nepřichází. Pes není jako člověk – nepočítá vrásky v našich tvářích, neštítí se našich nemocí, nevyčítá, nesoudí, nekritizuje. Jeho oči pokaždé říkají: „Mám tě rád, jsi pro mně důležitý, potřebuji tě!“

Tak pojďme dát ty dva dohromady: toho, co dává a toho, co potřebuje… Vždyť to už dávno bylo vymyšleno – říká se tomu canisterapie, léčba pomocí psů.

Helppes se zabývá také speciálním výcvikem canisterapeutických psů. Takto odborně připravení psi pak v různých léčebnách, stacionářích, seniorských domovech či zařízeních pro tělesně, smyslově nebo mentálně postižené, praktikují canisterapeutické metody, včetně polohování a hlavně přinášejí radost a často i zlepšení psychického i zdravotního stavu klientům těchto zařízení svými pravidelnými návštěvami, nebo zde jsou umístěni i nastálo.

Helppes připravuje a testuje také budoucí canisterapeutické týmy – pejsky a jejich majitele za přímé účasti duševně nemocných pacientů z Psychiatrické léčebny Bohnice. Zkoušky probíhají v reálných prostorách PLB a ve spolupráci s lékaři a terapeuty, kteří seznamují majitele psů se správným přístupem k pacientům a se správným řešením různých – mnohdy obtížných situací. Ke zkouškám je připuštěn pouze zdravý pes s očkovacím průkazem / pasem s platným očkováním proti vzteklině (dle konkrétního zápisu v očk. průk. či pasu), psince, hepatitidě, parvoviroze a parainfuenze (ne starší jeden rok). Odborní pracovníci PLB také posuzují vhodnost majitelů psů pro možnost praktického provádění této činnosti, protože zde platí ještě více, než v ostatních oblastech kynologie, že majitel psa musí být naprosto vyrovnaný, pohodový, ale rozhodný člověk, který dokáže spolupracovat s pracovníky různých zařízení, vhodně se chovat k lidem s nejrůznějšími typy postižení, seniorům či dětem, žijícím ve stacionářích, chápe smysl a poslání této činnosti, dokáže nejen vhodně a pozitivně vystupovat, ale také se vhodně oblékat, vodit na canisterapii psa vždy bez sebemenšího náznaku onemocnění, čistého, vyčesaného a upraveného, zná výborně projevy svého psa, dokáže odhadnout únavu psa, má psa velmi dobře zvládnutého a socializovaného, dokáže psu poskytnout dostatečný čas a prostor pro uvolnění, hry, nabrání energie.

Jednou ze základních povinností každého psovoda – účastníka zkoušek, je znát Zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.  Prostudovat si ho můžete zde

NOVÉ!!! Od 1. 3. 2011 je u psů bez průkazu původu podmínkou při účasti na zkouškách a postupových soutěžích označení mikročipem pro jejich identifikaci  a zařazení do Registru psů bez prokázaného původu.

Více informací a formulář žádosti o zařazení psa b.p.p. do registru psů b.p.p. naleznete na stránkách ČKS zde

Našim školením a testováním prošlo úspěšně do konce roku 2010 již 263 canisterapeutických týmů. Aktivně a pravidelně provádí canisterapii v rámci celé ČR 79 týmů.

Pokud máte zájem o provádění canisterapie ve Vašem zařízení nebo pro Vašeho postiženého příbuzného, můžete nahlédnout do naší databáze a zjistit si týmy, které máte ve svém okolí.


Zde naleznete seznam aktivních canisterapeutických týmů, které mají platnou certifikaci.

Zde naleznete canisterapeutické týmy, které již nemají platnou certifikaci a se kterými naše organizace ukončila spolupráci.

Zde naleznete formulář pro zprávu o činnosti canisterapeutického týmu.

Zprávy o činnosti zasílejte na adresu Ing. Hany Lukešové

Helppes provádí již od roku 2005 pravidelně canisterapii v Domově pro zrakově postižené Palata a od začátku roku 2010 také pravidelně chodí naši psí pomocníci za klienty stacionáře Akord.

Naše CT týmy v praxi:  

Kde všude pomáhá jeden z našich týmů a o jejich životě se můžete dočíst na stránkách paní Bc. Ireny Zárubové

Krásné fotky od naší spolupracovnice Nikol Rauerové a její borderky All you need is love Lower Saxona, více informací o tomto týmu, který také skvěle tančí :)) (taneční video zde), naleznete na těchto stránkách 

Fotky z provádění CT naší spolupracovnice paní Radky Štencelové a její Channy

Stránky našeho týmu – paní Terezy Rakovcové a její stříbrné trpasličí pudličky Vinony Elegans Sokom

Happy Chunky Foxy Fox

Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

Základní škola a mateřská škola Kladno – 1.B1.C a páté ročníky

Požadavky na návštěvy našich spolupracujících CT týmů, pořádání zkoušek, podmínky pro žadatele – právnické i fyzické osoby o návštěvy CT týmů a další informace ohledně canisterapie, Vám podáme na těchto kontaktech:                                                                                         

Ing. Hana Lukešová

Telefon: 606 670 731 nebo 220 511 627

e-mail: hana.lukesova@volny.cz

603 769 864  nebo 739 074 968
e-mail: info@helppes.cz   nebo  natalie@helppes.cz

Canisterapie je velmi náročná na psychiku psa. Canisterapeutický pes musí mít dostatek prostoru a času na regeneraci sil a odpočinek. Může tomu tak být při výletech do přírody i při sportovních aktivitách.