Jestliže jsou vodící psi pro nevidomé jejich očima, tak lze o signálních psech pro sluchově postižené říci, že jsou jejich ušima. Zdravý člověk ani nedomýšlí, jak je tento druh postižení  zrádný: nevidomého snadno poznáte podle bílé hůlky, tělesně postiženého podle vozíčku či berlí, ale sluchové postižení není na první pohled viditelné. Pomineme-li že označení znakem sluchově postiženého znamená pro člověka se sluchovým postižením určité stigma, i tak ale není vidět např. na silnici, nevidí ho řidič tramvaje, sanitky, nevnímají ho kolemjdoucí, cyklisté apod. Člověk s těžkou sluchovou vadou neví, že na něj někdo troubí, zvoní, klepe nebo volá. Většinou si veřejnost vůbec neuvědomí, že ten člověk nereaguje proto, že má tento handicap. Často ne z důvodu, že by nechtěli pomoc, ale prostě proto, že o neslyšících se obecně málo hovoří, nejsou na první pohled rozeznatelní od „zdravých“ lidí a v neposlední řadě i proto, že v dnešní uspěchané době není čas a prostor věnovat větší pozornost okolí. Je ještě velká spousta věcí, které vnímáme sluchem. Zdravý člověk slyší, že mu doprala pračka, že mu dovařila varná konvice nebo že protéká záchod. Je-li v rodině sluchově postižené osoby malé dítě, neslyšící rodič nemůže tak dobře reagovat na potřeby dítěte, neslyší uprostřed noci jeho pláč a neví, že se v dětském pokoji děje něco neobvyklého. Zkusme si proto představit, že orientace ve světě ticha může mít svá úskalí a že tito lidé potřebují pomoci. Takovou pomocí může být i signální pes.

Speciálně vycvičený signální pes pro neslyšící dokáže svému pánovi či paničce „říci“, že na ně někdo volá, zvoní, přišla SMS či faxová zpráva, doprala pračka, přetéká voda v koupelně, pláče dítě, že někdo klepe na dveře nebo okno, dovařila varná konvice, vypnula se mikrovlnná trouba, jede či troubí auto, tramvaj apod. Signální pes také dokáže svému majiteli podat to, co mu upadne, protože neslyšící si často nevšimne, že mu něco spadlo.

Signální pes je připravován pro konkrétního žadatele, přesně dle jeho potřeb, možností, schopností, požadavků, schopností dávat povely – výslovnosti a artikulaci povelů, jeho aktivit a způsobu života. Je-li postižený hluchoněmý, pak pes svého pána poslouchá pouze za pomoci clickeru, vibračního obojku a posunkových povelů.