Existuje mnoho nástrojů pro využití při usnadnění života s diabetem. Speciálně vycvičený pes je jedním z dalších nástrojů pro zkvalitnění života osob s tímto onemocněním.

S použitím speciálně vycvičeného psa může člověk s diabetem získat větší nezávislost a pocit bezpečí.

Helppes, spolu se specialistou pro výcvik policejních psů – specialistů na pachové práce, Bc. Stanislavem Beníškem, vyvinul v ČR zcela unikátní metodu pro výcvik signálních psů pro osoby s diabetem a je jedinou organizací v ČR, která touto spolehlivou a jedinečnou metodou připravuje signální psy pro osoby s tímto onemocněním.

Když člověku s diabetem klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi, tělo uvolňuje chemické látky, které mají svůj typický pach. Pes se správným výcvikem je schopen reagovat na tyto chemické změny daleko dříve, než se projeví nežádoucí zdravotní účinky a na tyto změny dokáže postiženého upozornit. Postižený nebo pečující osoba je pak schopna zkontrolovat hladinu cukru v krvi a přijmout vhodná opatření.

Výhodou těchto speciálně vycvičených psů je zejména to, že dokážou být přesnější než měřící zařízení a reagovat dřív než senzor.

Kromě této signální práce jsou tito psi vycvičeni, v případě potřeby, podat inzulinové pero, láhev s pitím apod., či přivolat pomoc.