Mnoho žadatelů o psí pomocníky trpí kombinovanými handicapy, např. tělesnou a zrakovou vadou, tělesným postižením v kombinaci se záchvatovým onemocněním, sluchovou a zrakovou vadou, někteří dokonce tělesnou a zrakovou vadou v kombinaci se sluchovým postižením apod.

Pes, který je připravován pro člověka s kombinovaným handicapem, prochází také kombinovaným výcvikem a skládá příslušné zkoušky, přesně dle typu postižení svého budoucího majitele. Např. pes pro osobu se zrakovým a tělesným postižením, prochází dvojím výcvikem a skládá jak zkoušku vodícího psa, tak i zkoušku psa asistenčního, pes pro osobu s postižením sluchovým a záchvatovým, prochází také dvojím výcvikem a skládá zkoušky signálního psa pro neslyšící i signálního psa pro osoby se záchvatovým onemocněním atd., vždy dle kombinace i s přihlédnutím k převažujícímu typu postižení.

Také zde nadmíru platí, že psí pomocník je připravován a cvičen přesně na míru pro svého budoucího pána nebo paničku.

Informace o psích pomocnících a o tom, jak může pomoci pes právě při kompenzaci Vašeho kombinovaného handicapu, naleznete v jednotlivých sekcích, řazených dle typů příslušných handicapů: asistenční psi pro vozíčkáře a tělesně postižené – balanční psi  –  vodící psi pro osoby se zrakovým postižením  –  signální psi pro osoby se sluchovým postižením  –  signální psi pro osoby trpící záchvatovými stavy